top of page
Austrian Passport1.webp

הגשת מועמדות לקבלת אזרחות אוסטרית

הקריטריונים לקבלת אזרחות אוסטרית

לפי תיקוני חקיקה שנעשו באחרונה בחוק האזרחות האוסטרי, צאצאים של ניצולי שואה שהיו אזרחי אוסטריה או שהתגוררו באוסטריה ושאולצו לעזוב או איבדו את אזרחותם עקב עליית השלטון הנאצי, רשאים להגיש בקשה לקבלת אזרחות רטרואקטיבית. זכאות זו כוללת את כל הצאצאים, לרבות ילדים, נכדים ונינים. אם אתם זכאים לפי קריטריונים אלה, צרו עמנו קשר להערכה משלימה של הזכאות.

1.  כל צאצא ישיר של:  ​

 • אזרחי אוסטריה

 • אזרחים של מדינות ההמשך של האימפריה האוסטרו-הונגרית

 • חסרי אזרחות

  • ​ מי שהיגר משטחי אוסטריה של ימינו לפני 15.05.1955 ו/או איבד את אזרחותו האוסטרית זמן קצר לאחר הגירתו (בנסיבות של קבלת אזרחות אחרת או נישואים), כשסיבת ההגירה הייתה אחת מאלה:

  1. רדיפה בידי הנאצים או בידי רשויותיהם, בפועל או מחשש ממשי לרדיפה כזאת

  2. רדיפה או חשש מרדיפה עקב תמיכה באוסטריה עצמאית ודמוקרטית

  • ​​​בעלי תושבות באוסטריה של ימינו, שגורשו לפני 9.5.1945
  • מי שנרדף על ידי זרועות המפלגה הנאצית ועל ידי רשויות הרייך הגרמני או בשל תמיכתו באוסטריה העצמאית לפני 9.5.45, ומצא את מותו בנסיבות אלה.
naturalisation_large (1).png

2. צאצאים ישירים של אזרחי אוסטריה שבין 30.1.33 ל-9.5.45 לא היו תושבי קבע בתחומי אוסטריה של ימינו, משום חששם מפני רדיפות בידי הנאצים אם ישובו לאוסטריה או אם ייכנסו לתחומה בפעם הראשונה מסיבות דתיות או עקב תמיכה באוסטריה העצמאית).

3. צאצאים ישירים של אזרחי אוסטריה שגורשו ממנה על ידי זרועות המפלגה הנאצית או על ידי רשויות הרייך הגרמני לפני 9.5.45 עקב תמיכה באוסטריה העצמאית.

Strip 2.png

יחד עם שותפינו במשרד עורכי הדין גליס אוברסקי אנו מבטיחים לכם את השירות הטוב ביותר.

bottom of page