top of page
passport-qgermany.jpg

הגשת מועמדות לקבלת אזרחות גרמנית

הקריטריונים לקבלת אזרחות גרמנית

לפי החוק הגרמני התקף כיום, רבים מצאצאיהם של ניצולי שואה שהיו אזרחי גרמניה, וגם אלה שלא היו אזרחי גרמניה או אלה שאולצו לעזוב את גרמניה עם עליית הנאצים לשלטון, זכאים כיום להגיש בקשה לקבלת אזרחות גרמנית. זכאות זו תקפה בלי מגבלות דוריות, וכוללת ילדים, נכדים, נינים ואף צאצאים מעבר לכך. אם אתם עומדים בקריטריוני הזכאות, צרו עמנו קשר כדי שנוכל להעריך את זכאותכם.

סעיף 15

  • אם מי מבני משפחתכם איבד את אזרחותו הגרמנית לפני 26.02.1955, בייחוד עקב קבלת אזרחות אחרת;

  • אם מי מבני משפחתכם לא היה זכאי לאזרחות גרמנית ולא קיבל אזרחות גרמנית (לדוגמה, בעקבות נישואים) בתקופה שבין 30.01.1933 ל-08.05.1945

  • אם מי מבני משפחתכם לא קיבל אזרחות לאחר שהגיש בקשה, אף שהיה זכאי לאזרחות, או אם נשללה ממנו הזכאות להגיש בקשה;

  • או אם מי מבני משפחתכם עזב את גרמניה או איבד את מקום מושבו בגרמניה (בגבולות 31.12.1937), ובתנאי שהיה תושב גרמניה לפני 30.01.1933. אם בן משפחה זה היה אז קטין, הוא יכול היה להיות תושב גם אחרי 30.01.1933 לצורך הזכאות (לדוגמה, אם נולד במרס 1933).

germen.jpg

סעיף 16

  • אם אזרחותכם הגרמנית או אזרחותו הגרמנית של מי מבני משפחתכם הישירים נשללה בין 1933 ל-1945 מסיבות פוליטיות, דתיות או גזעניות, אתם רשאים להגיש בקשה לאזרחות גרמנית.

  •  אזרחות נחשבת כנשללת, אם:

    • אבדה אוטומטית עקב שהייה מחוץ לגרמניה החל מ-25.11.1941 ואילך;

    • בוטלה על ידי הרשויות הגרמניות, והחלטת הביטול פורסמה בביטאון הרשמי "רייכסאנצייגר".

Strip 2.png

יחד עם שותפינו במשרד עורכי הדין גליס אוברסקי, אנו מבטיחים לכם את השירות הטוב ביותר

bottom of page